AGGREGAT

Ved valg av type solceller, er det viktig huske at