top of page

Miljøvennlig

Fornybare energikilder

 

Den største andelen av den totale energien som Smart Energy Station™ leverer til din hovedhytte, kommer fra solcellepanelene. All denne energien er 100% fornybar, slik at det alt vesentlige av strømforbruket på hytta di kommer fra helt rene og fornybare energikilder.

 

Kun i kortere perioder med høyt strømforbruk og/eller værforhold som gir lite lading fra sol og vind, vil aggregatet automatisk starte og fylle opp batteribanken igjen. Det fossile brenselet som aggregatet bruker, begrenses derfor så mye som mulig. 

 

Det er faktisk opp til deg å velge, hvor ofte aggregatet skal gå. Det kommer nemlig helt an på to faktorer som du selv kontrollerer fullt ut:

 

  • Hvor mange solcellepaneler og hvor stor batteribank du velger (og eventuell vindgenerator)

  • Hvor stort strømforbruket ditt er

 

Velger du en modell av Smart Energy Station™ som er riktig dimensjonert i forhold til strømforbruket ditt, så vil aggregat-bruken være minimal.


 

Hytter i Norge bruker stadig mer strøm

 

Nye, store hytter som bygges i klynger (hyttetun), har gjerne innlagt strøm, og bidrar til at strømforbruket i norske hytter totalt sett er sterkt økende. Dette er bekymringsfult for det allerede overbelastede strømnettet, men også for miljøet. Det betyr bare at Norge må importere stadig mer kraft fra Europa, og denne kraften har en EU-fastsatt CO2-ekvivalent på 350g/kWt. Den viktigste årsaken til at denne er så høy, er at Europeisk kraft i stor grad er svært forurensende kullkraft. Til sammenligning gir forbrenning av propan et utslipp på 220g/kWt. Det er derfor viktig av miljøhensyn, at norske hytter i minst mulig grad ”frotser” i strøm fra det offentlige strømnettet.

 

For de som er så heldige å ha en hytte langt utenfor allfarvei, er valget av alternativ energi enkelt også utfra rent økonomiske hensyn. Det er ofte svært kostbart å knytte seg til det offentlige strømnettet for avsidesliggende hytter, og fast-avgiftene blir forholdsvis store.

 

Derfor er det ofte både økonomisk gunstig og svært mye mer miljøvennlig å velge alternativ energi fremfor å trekke fram kostbare og skjemmende kabler til hytta.

 

Det er en kjennsgjerning at vi har behov for mer strøm på hytta idag og fremover, enn det vi har hatt hittil. Nye generasjoner ønsker økt komfort, og barna ønsker tilgang på TV, spill og internett. Strøm til disse tingene, samt alt annet som ikke er forbundet med komfyr, varmtvann eller oppvarming, er det idag fullt mulig å skaffe seg fra fornybare energikilder som sol og vind. En Smart Energy Station™ gjør nettopp det, og du får akkurat den samme typen strøm som hjemme i stikkontakten (230V)!


 

ENØK

 

For å motivere denne effekten ytterligere, tilbys Smart Energy Station® med god instrumentering som dokumenterer produksjon og forbruk av strøm, slik at eieren hele tiden har full oversikt, også fra sin mobiltelefon eller sin PC via internett. Med Smart Energy Station™ ONLINE har du full oversikt over strømanlegget fra din PC, nettbrett eller smartmobil.

bottom of page