top of page

Økonomi

Hvor mye effekt får jeg?

 

SES™ modell ”TYINstart”, som er den minste modellen, leverer opptil 2000W uten at aggregatet kjører (og opptil 4,5kW når aggregatet går). Dette er nok til lys, TV, multimedia/underholdning, elektroniske apparater, støvsuger, kaffetrakter, kjøkken-maskiner, kjøleskap, el.-verktøy osv.

 

De større modellene kan levere opptil 6kW (Gjende) eller 10kW (Rondane). Gjende og Rondane kan dessuten utvides til å gi opptil 24kW enfas eller 72kW trefas 230V, som er nok til de fleste behov i meget store hytter og fritidsboliger.

 

Hvor lenge man kan forbruke såpass mye strøm, er det i prinsippet ingen begrensninger på, sålenge aggregatet klarer å ta unna forbruket. Vi dimensjonerer anlegget slik, at du får så få timer aggregatbruk som du ønsker, i forhold til forbruket og hva kostnaden blir på sol- og vind-anlegget, samt batteribanken. Et miljømessig optimalt anlegg, sørger for at du som regel har nok energi fra sol og vind, mens aggregatet sørger for at du alltid har nok strøm i rolige og solfattige værforhold/årstider.

 

 

Hvor mange dager kan jeg bruke strøm, før aggregatet starter?

 

Dette er et høyst relevant spørsmål, siden vi gjerne ønsker at aggregatet går minst mulig, og helst aldri. Aggregatet er ren nødstrøm, ihvertfall i sommerhalvåret. Aggregatet bruker fossilt drivstoff, må vedlikeholdes og lager noe støy. På hytta på fjellet, i skogen eller ved sjøen ønsker vi å nyte stillheten.

 

Smart Energy Station™ er nettopp dimensjonert for at man ved et ”gjennomsnittlig hyttebesøk” ikke skal behøve hjelp fra aggregatet i det hele tatt. Når vi anbefaler hvilken modell som passer for deg, tar vi utgangspunkt i hvor mange dager et ”gjennomsnittlig hyttebesøk” er for deg og dine.

 

Videre er det naturligvis avhengig av strømforbruket mens du er på hytta, og hvor lange periodene er mellom hvert hyttebesøk. Dette kartlegger vi i ENERGISKJEMAET som du gjerne kan fylle ut og sende til oss.

 

 

Komfort nesten som hjemme, uten støy og ingen strømregning!

 

Fordelene med å bruke ”sin egen strøm”, er mange. Det er opplagt at det er mer miljøvennlig å bruke fornybar energi, mens stadig mer av strømmen vi bruker i Norge kommer fra kullkraft. Men det er også miljøvennlig å klare seg uten skjemmende kabelstrekk ute i naturen, fra nærmeste offentlige nett og fram til sin egen hytte.

 

Videre er det også miljøvennlig å skape minst mulig støy, både for deg og dine, og for naboene. Smart Energy Station™ tar hensyn til miljøet og reduserer støyen på to måter:

 

  • Aggregatet er meget godt støyisolert

  • Aggregatet går svært sjeldent, og tidspunktet på døgnet kan velges manuelt eller programmeres inn i automatikken

 

Forbausende mange hytteeiere kjører aggregatet svært ofte, og noen alltid, når de har behov for 230V. Aggregatet er vanligvis et portabelt bensinaggregat eller et fast installert dieselaggregat. Står dette utendørs, vil det typisk skape støy som er til sjenanse og irritasjon for både hytteeier og naboene. Står det i egen kjeller, skaper det gjerne ubehagelig støy og vibrasjoner i egen hytte, og representerer økt risiko for brann.

 

Hørbar støy representerer en stressfaktor som man gjerne vil være foruten når man er på hytta for å slappe av og nyte stillheten i naturen. Derfor er det fantastisk å kunne nyte roen på hytta, mens 230V’en gjør nytten sin i det stille.

bottom of page