top of page

Smart Energy Station™  -  LARGE

For større effekter, eller om du også trenger et anneks med rikelig plass til overs

 

LARGE-serien har rikelig plass til store aggregater (diesel), og som ekstra lagringsplass utenfor hovedhytta. Den kommer ferdig installert og klar til bruk med alt utstyr, ventilasjon og belysning inni.

LARGE kan transporteres av våre service-folk (sør-Norge), på bilhenger, fram til hytta. Vi bistår da samtidig med igangkjøring og opplæring på stedet. Til nord-Norge transporteres LARGE på lastebil, og kunden står selv for lossing på stedet.

 

Når det ikke er vei helt frem til tomta, flys den inn med helikopter. Batteribanken og solcellepanelene monteres da av oss etter at den er satt på plass, for å spare vekt. Helikopteret må ha en maks. løftekapasitet på ca. 1300kg, f.eks. Eurocopter B3+. Hytta veier ca. 1200kg. Helikopteret plasserer hytta rett ned på fundamentet.

 

 

 

Størrelse

 

Innvendige mål [LxBxH]:              2,4 x 1,6 x 2 meter  (3,8m²)

 

 

 

 

 

Gulvmålene indikerer målene på fundamentet som kreves (hjørne-blokker, ringmur eller hel flate).

 


 

Fordeler

 

LARGE-varianten har følgende fordeler:
 

  • Rikelig med plass til både strømanlegg og andre oppbevaringsbehov.

  • Strøm-anlegget kan utvides mye, uten å få plassproblemer.

  • Det er god plass til romslig diesel-tank.

  • Hytta kan gjøres frostfri/oppvarmet, med en Eberspächer dieselvarmer. Dette forbedrer batterikapasiteten vinterstid, og forebygger startproblemer for aggregatet.

  • Det er plass til diesel-aggregat opptil ca. 12-15kW, for den som ønsker utvidet kapasitet.

  • Hele standard-serien av ytelses-modeller, kan leveres i LARGE, og GJENDE og RONDANE får kun plass i LARGE.

 

Smart Energy Station™ LARGE hos kunde i Søndre Land.
Fundament er hel-støpt flate.

Smart Energy Station™ LARGE hos kunde i Telemark.
Fundament er hjørneblokker (Leca).

I LARGE kan batteribanken f.eks. plasseres inni en benk, slik at plassen i rommet kan utnyttes best mulig også til andre formål.

Smart Energy Station™ LARGE hos kunde i Rindal.
Fundament er ringmur.

Smart Energy Station™ LARGE på vei til kunde, med helikopter.

Transport av LARGE fra til kunde (i dette tilfellet løftested for helikopter).

"Vi leverer strømmen,

uansett hvor du vil ha den!"

bottom of page